Utbildning

VI GER BARN BRA UTBILDNING
I TRYGGA SKOLOR

Alla barn har rätt att gå i grundskolan. Att vara flicka, fattig, ha en funktionsnedsättning eller bo mitt i ett krig eller i en avlägsen by ska aldrig hindra ett barn från att få gå i skolan. Vi utbildar lärare, fyller skolväskor med skrivböcker och pennor och ger barn plats i ett tryggt klassrum. Vi gör vad som krävs här och nu för en ljusare framtid – för att barn med kunskap blir kloka vuxna.

Vi vill ge alla barn en plats i ett klassrum

Utbildning är det mest effektiva sättet att ta sig ur fattigdom. Ändå saknar miljontals barn möjlighet att gå i skolan. Nästan hälften av dem är flickor. Vi jobbar över hela världen för att ändra på det här och vi ger oss inte förrän alla barn har en plats i ett klassrum.

Vi ger barn en trygg skola med bra lärare

Det räcker inte med ett klassrum. Barnen behöver bra lärare också och måste kunna känna sig trygga i sin skola. På så sätt får de kunskap och möjlighet att forma sin egen framtid och bidra till en bättre värld.

Vi startar tillfälliga skolor för barn i krisområden

Sönderbombade skolor, förstörda läromedel, försvunna lärare och en riskfylld skolväg är vardag för barn i krig och katastrofområden. De riskerar att få ett långt avbrott i sin utbildning och hinner glömma vad de lärt sig. Ju längre ett barn är utan undervisning, desto större är risken att han eller hon inte kommer tillbaka till skolbänken alls. För att krig och katastrofer inte ska få förstöra barns skolgång och framtidsutsikter så sätter vi upp tillfälliga skolor där de behövs.

Investera i framtiden med oss!

Det stöd vi får från företag till våra insatser inom utbildning är avgörande för barns framtid.

Tillsammans arbetar vi för att skapa en ljusare framtid för barn, och för att uppnå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Ni får ett kommunikationspaket så att ni kan berätta om den skillnad ni är med och bidrar till, samt en årlig resultatuppföljning utifrån de insatser som ni har varit med och möjliggjort.

Bli hållbarhetspartner

Detta partnerskap passar företag som vill utveckla sitt arbete inom social hållbarhet och bidra till en hållbar framtid för barn. Ni väljer ett fokusområde som ligger extra nära hjärtat, och stöttar samtidigt de mål i Agenda 2030 som är mest relevanta för ert företag.

Detta får du som partner

För ert stöd får ni ett kommunikationspaket, så att ni kan berätta om de insatser som ni är med och möjliggör. I kommunikationspaketet ingår:

  • Förslag på text till er hållbarhetsredovisning
  • Förslag på inlägg till era sociala kanaler så att ni kan berätta om vårt samarbete
  • Bilder från fokusområdet
  • Rädda Barnens samarbetslogotyp
  • Citat från vår generalsekreterare
  • Boilerplate om Rädda Barnen

Varje år får ni dessutom en resultatuppföljning som innehåller:

  • Berättelse från barns verklighet, med tillhörande bild
  • Rapportering om genomförda insatser och hur de svarar upp mot målen i Agenda 2030

Paulig Group vill
bidra till en
ljusare framtid

Paulig Group vill bidra till en ljusare framtid för barn som växer upp där de har sin verksamhet, genom att förbättra skolgången för barn i områden där företaget hämtar råvaror, smaker och inspiration. I 30 byar i Indien genomför Paulig Group och Rädda Barnen en rad aktiviteter för att stärka den lokala utbildningen och skapa förutsättningar för barn att lära och utvecklas. Bland annat får lärare stöd i sitt arbete, elever och lärare utbildas i språk och matematik, bibliotek får ökade resurser och skolorna får stöd i att se till att fler barn börjar och går ut grundskolan. Man arbetar även tillsammans med lokalsamhället och föräldrar för att skapa en trygg miljö för barn i skolan och i byn där de bor. Särskilt fokus läggs på att se till att flickor får tillgång till utbildning.

Vill du veta mer?
Ring oss på 08-698 92 70
eller så ringer vi upp dig