Utbildning

ALLA BARN HAR RÄTT
ATT GÅ I SKOLAN

Fattigdom, krig, funktionshinder, att man tillhör en minoritet eller är flicka borde aldrig få vara ett hinder för skolgång. Den långsiktiga kostnaden som det innebär att ett barn inte fått gå i skolan är betydligt större än kostnaden för att ge allmän utbildning. Vi arbetar hårt för att ge fler barn förutsättningar för att lära, utvecklas och få en bättre och tryggare framtid.

Bristande utbildning i utvecklingsländer

Miljontals barn världen över saknar tillgång till grundskola, och fattigdom är ofta orsaken. Fattigdom leder bland annat till att barnet tvingas arbeta för sin familjs försörjning istället för att gå till skolan. Utbildning är grunden för ett fungerande demokratiskt och jämställt samhälle och det främsta verktyget för att skydda barn från långsiktig fattigdom, människohandel och sexuell exploatering. Utbildning räddar bokstavligt talat liv; ett barn med en mamma som kan läsa har dubbelt så stor möjlighet att överleva sin femårsdag.

Försämrad utbildning under konflikter och katastrofer

59 miljoner barn i världen går inte i skolan, och cirka hälften av dessa bor i katastrof- och konfliktdrabbade länder. Utbildning under pågående katastrof handlar om att säkerställa att barn får möjligheten att lära sig oavsett vilka de är, var de bor eller vad som händer runt omkring dem. Utbildningen bidrar till barns känsla av värdighet, samtidigt som skolan kan vara en plats där de kan känna sig trygga och få stöd från vuxna.

Diskriminering på grund av kön, etnicitet eller funktionsnedsättning

Fortfarande exkluderas barn från skolgång på grund av kön, för att de tillhör en minoritet eller att de har ett funktionshinder. Många barn stängs ute helt från utbildning medan andra får nöja sig med kraftigt försämrad kvalitet. Utan en tillräcklig utbildning har dessa barn små chanser till kvalificerat arbete eller ett självständigt liv. Flickor missgynnas i större utsträckning än pojkar när det gäller bristen på utbildning – världen över står runt 15 miljoner flickor utanför skolsystemet, medan motsvarande siffra för pojkar är 10 miljoner.

Våra insatser

Våra insatser riktar sig mot världens fattigaste och farligaste platser. Vi erbjuder stöd som ger barn förutsättningar för att lära, utvecklas och få en bättre och tryggare framtid, och skapar trygga förskoleverksamheter där de allra minsta barnen kan utveckla sin kognitiva förmåga och förberedas för ett lärande liv. Genom att skapa större tillgång till utbildning kan fler barn kan förbättra sina matematikkunskaper och sin läsförmåga, och genom att öka tillgången till studiemateriel i familjers hem skapas större möjligheter för hela familjer att lära och utvecklas. Vi arbetar aktivt för att tackla ojämlikhet och riktar våra insatser särskilt mot barn som diskrimineras på grund av etnicitet, kön, funktionsnedsättning eller fattigdom. Under 2016 bidrog vi med utbildning till 13,8 miljoner barn världen över.

Hjälp oss nå fler barn

Det stöd vi får från företag till våra insatser inom utbildning är avgörande för barns framtid. Med detta stöd kan vi med ökade resurser stötta fler barn och ge dem förutsättningar för ett tryggare och mer självständigt liv. Tillsammans arbetar vi för en bättre tillvaro för barn världen över och för att uppnå flera av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
För ert stöd får ni ett kommunikationspaket, så att ni kan kommunicera ert stöd till oss, samt en årlig resultatuppföljning utifrån de insatser som ni har varit med och möjliggjort.

Bli hållbarhetspartner

Detta partnerskap passar företag som vill utveckla sitt hållbarhetsarbete inom social hållbarhet, eller som nyligen börjat hållbarhetsrapportera. Ni väljer ett fokusområde som ligger extra nära hjärtat, och stöttar samtidigt de mål i Agenda 2030 som är mest relevanta för ert företag.

Detta får du som partner

För ert stöd får ni ett kommunikationspaket, så att ni kan berätta om de insatser som ni är med och möjliggör. I kommunikationspaketet ingår:

  • Förslag på inlägg till era sociala kanaler så att ni kan berätta om vårt samarbete
  • Bilder från fokusområdet
  • Rädda Barnens samarbetslogotyp
  • Citat från vår generalsekreterare
  • Boilerplate om Rädda Barnen

Varje år får ni dessutom en resultatuppföljning som innehåller:

  • Förslag på text till er hållbarhetsredovisning
  • Förslag på inlägg till era sociala kanaler så att ni kan berätta om vad vi uppnår tillsammans
  • Berättelse från barns verklighet, med tillhörande bild
  • Rapportering om genomförda insatser och hur de svarar upp mot målen i Agenda 2030

Santa Maria vill
bidra till en
ljusare framtid

Santa Maria vill bidra till en ljusare framtid för barn som växer upp där de har sin verksamhet, genom att förbättra skolgången för barn i områden där företaget hämtar råvaror, smaker och inspiration. I 30 byar i Indien genomför Santa Maria och Rädda Barnen en rad aktiviteter för att stärka den lokala utbildningen och skapa förutsättningar för barn att lära och utvecklas. Bland annat får lärare stöd i sitt arbete, elever och lärare utbildas i språk och matematik, bibliotek får ökade resurser och skolorna får stöd i att se till att fler barn börjar och går ut grundskolan. Man arbetar även tillsammans med lokalsamhället och föräldrar för att skapa en trygg miljö för barn i skolan och i byn där de bor. Särskilt fokus läggs på att se till att flickor får tillgång till utbildning.

Vill du veta mer?
Ring oss på 08-698 90 60
eller så ringer vi upp dig