Trygghet

VI GER BARN EN TRYGG BARNDOM
UTAN VÅLD OCH ÖVERGREPP

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt! Barn ska aldrig, aldrig utsättas för våld, sexuella övergrepp eller utnyttjas i skadliga arbeten. Vi skyddar barn mot människohandlare, farligt barnarbete och ger stöd till barn som varit med om svåra upplevelser. Vi gör vad som krävs här och nu för en ljusare framtid – för att trygga barn blir trygga vuxna.

Vi skyddar barn mot kränkningar och våld

Alla barn har rätt till en trygg barndom, fri från våld och övergrepp. Men runt om i världen växer många barn upp med kränkningar och rädsla som en del av sin vardag. Det gör vi vårt yttersta för att ändra på.

Vi stoppar farligt barnarbete och skyddar barnen

På grund av extrem fattigdom tvingas miljoner barn jobba för att försörja sig och sina familjer. Många av dem far illa. Andra går miste om chansen att gå i skolan. Vi gör allt vi kan för att ändra på det.

Vi skyddar barn mot det farliga livet på gatan

För barn som arbetar och sover på gatan är livet tufft och farligt, men vi finns på plats och gör allt vi kan för att hjälpa och skydda barnen. På våra barncenter kan de få mat, rent vatten, en säng att sova i och träffa vuxna som ger psykologiskt stöd och skolundervisning.

Vi stoppar barnäktenskap

Ofta är barnen inte äldre än tio, tolv år när de tvingas in i relationer som de inte har valt, inte kan kontrollera och inte är redo för. De förlorar sin barndom och möjligheten att utvecklas. Många blir också gravida alldeles för tidigt. För flickor mellan 15 och 19 år är graviditets- och förlossningsskador den vanligaste dödsorsaken.

Miljontals flickor över hela världen måste gifta sig trots att de bara är barn. Det är en allvarlig form av övergrepp. Barn ska inte gifta sig och inte föda barn.

Investera i framtiden med oss!

Det stöd vi får från företag till våra insatser inom trygghet är avgörande för barns framtid.

Tillsammans arbetar vi för att skapa en ljusare framtid för barn, och för att uppnå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Ni får ett kommunikationspaket så att ni kan berätta om den skillnad ni är med och bidrar till, samt en årlig resultatuppföljning utifrån de insatser som ni har varit med och möjliggjort.

 

Bli hållbarhetspartner

Detta partnerskap passar företag som vill utveckla sitt arbete inom social hållbarhet och bidra till en hållbar framtid för barn. Ni väljer ett fokusområde som ligger extra nära hjärtat, och stöttar samtidigt de mål i Agenda 2030 som är mest relevanta för ert företag.

Detta får du som partner

För ert stöd får ni ett kommunikationspaket, så att ni kan berätta om de insatser som ni är med och möjliggör. I kommunikationspaketet ingår:

  • Förslag på text till er hållbarhetsredovisning
  • Förslag på inlägg till era sociala kanaler så att ni kan berätta om vårt samarbete
  • Bilder från fokusområdet
  • Rädda Barnens samarbetslogotyp
  • Citat från vår generalsekreterare
  • Boilerplate om Rädda Barnen

Varje år får ni dessutom en resultatuppföljning som innehåller:

  • Berättelse från barns verklighet, med tillhörande bild
  • Rapportering om genomförda insatser och hur de svarar upp mot målen i Agenda 2030

Vill du veta mer?
Ring oss på 08-698 92 70
eller så ringer vi upp dig