Hälsa och
näring

Minska barnadödligheten!

Under de senaste årtiondena har stora framsteg gjorts för att minska barnadödligheten i världen. Antalet barn under fem år som dör av orsaker som kan förebyggas har sedan 1990 minskat med mer än hälften - från 12,7 miljoner barn till 5,9 miljoner. Men trots framgångarna, finns det mycket kvar att göra.

Infektioner som inte behandlas i tid

Smittsamma livshotande sjukdomar som lunginflammation, diarré och malaria är orsaken till nästan en tredjedel av alla dödsfall hos barn under fem år. Dessa liv skulle kunna räddas med enkla medel, såsom vaccin och mediciner – om de bara fick hjälp i tid. Tyvärr nås inte alla barn av den hjälp som behövs, och för spädbarn och undernärda barn i fattiga områden och i trånga flyktingläger kan infektionerna snabbt bli livshotande.

Livshotande undernäring

Minst 50 miljoner barn världen över lider av akut undernäring och en tredjedel av dem är så allvarligt sjuka att de riskerar att svälta ihjäl. Näringsbrist påverkar immunförsvaret så att barnet blir mer mottagligt för infektionssjukdomar. Ofta syns det inte hur allvarligt sjukt ett barn är då det främst är insidan av kroppen som drabbas, framförallt hjärnan. Barn som drabbas av undernäring innan treårsdagen riskerar att få kroniska hjärnskador och mental funktionsnedsättning för resten av livet.

Brist på toaletter och hygien hämmar utbildning

Avsaknaden av fungerande hygien är en av de enskilt viktigaste anledningarna till att barn uteblir eller slutar sin skolgång. Detta gäller i högre utsträckning unga flickor. Så många som 10 procent väljer att bryta sin skolgång under menstruationen och många slutar helt i ingången till tonåren på grund av avsaknaden av fungerande toaletter och tvättmöjligheter. När ett barn avslutar eller helt missar chansen till utbildning ökar riskerna för övergrepp och att hamna i utsatthet avsevärt.

Psykosocial ohälsa

Att se sitt hem förstöras i en jordbävning, vänta i ovisshet på ett tillfälligt asylboende eller bli separerad från sin familj under en farofylld flykt – skapar stress, depression och sömnproblem hos barn. Dessa barn behöver specialistvård i en trygg miljö, och hjälp med att återuppbygga sin framtid.

Våra insatser

Tillgången till hälso- och sjukvård över hela världen är mycket ojämnt fördelad, och det finns en risk att många barn hamnar på efterkälken på grund av konflikter, fattigdom, diskriminering eller för att de bor på avlägsna platser som är svåra att nå. Mödra- och barnadödligheten är högst i södra Asien och i Afrika söder om Sahara och det är just här, i världens fattigaste och mest utsatta samhällen, som vi har valt att koncentrera våra insatser.
Vi startar mobila vårdcentraler i avlägsna områden där det saknas vårdcentraler och sjukhus, och räddar miljontals barns liv genom att leverera utrustning, vaccin och medicin på rätt plats i rätt tid. Vi utbildar lokala hälsoarbetare och volontärer och agerar blixtsnabbt i katastrofer med sjukvård, medicin och vaccin som ger barnen livsviktigt skydd mot smittsamma sjukdomar. Genom våra barnvänliga platser och trygga miljöer i flyktingläger runt om i världen hjälper vi barn att återhämta sig från svåra upplevelser och stegvis ge tillbaka en känsla av trygghet och meningsfullhet.

Våra insatser gör livsviktig skillnad för barn, och svarar även upp mot flera av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Hjälp oss nå fler barn

Var sjätte sekund dör ett barn av orsaker som enkelt går att förebygga. Det stöd vi får från företag till våra insatser inom hälsa och näring är avgörande i vårt arbete för att rädda barns liv. Tillsammans arbetar vi för en bättre tillvaro för barn världen över och för att uppnå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
För ert stöd får ni ett kommunikationspaket, så att ni kan kommunicera ert stöd till oss, samt en årlig resultatuppföljning utifrån de insatser som ni har varit med och möjliggjort.

Bli hållbarhetspartner

Detta partnerskap passar företag som vill utveckla sitt hållbarhetsarbete inom social hållbarhet, eller som nyligen börjat hållbarhetsrapportera. Ni väljer ett fokusområde som ligger extra nära hjärtat, och stöttar samtidigt de mål i Agenda 2030 som är mest relevanta för ert företag.

Detta får du som partner

För ert stöd får ni ett kommunikationspaket, så att ni kan berätta om de insatser som ni är med och möjliggör. I kommunikationspaketet ingår:

  • Förslag på inlägg till era sociala kanaler så att ni kan berätta om vårt samarbete
  • Bilder från fokusområdet
  • Rädda Barnens samarbetslogotyp
  • Citat från vår generalsekreterare
  • Boilerplate om Rädda Barnen

Varje år får ni dessutom en resultatuppföljning som innehåller:

  • Förslag på text till er hållbarhetsredovisning
  • Förslag på inlägg till era sociala kanaler så att ni kan berätta om vad vi uppnår tillsammans
  • Berättelse från barns verklighet, med tillhörande bild
  • Rapportering om genomförda insatser och hur de svarar upp mot målen i Agenda 2030

H&M Foundation
möjliggör mat
vatten och vård
i Etiopiens torka

H&M Foundation stöttar Rädda Barnens arbete för barn som drabbats av den extrema torkan i Etiopien. Torkan har lett till akut brist på mat och vatten. Genom stöd från stiftelsen samt genom medarbetarnas egna engagemang och insamlingar på H&M har man donerat över fem miljoner till insatserna i Etiopien. Dessa pengar har möjliggjort mobila hälsoteam och vård till undernärda barn som befinner sig i svårtillgängliga byar, stöd till gravida kvinnor, utdelning av matkuponger och hjälp till människor att hålla sina boskapsdjur vid liv. Med stödet från H&M Foundation har Rädda Barnen nått över 300 000 människor med sina insatser.

Vill du veta mer?
Ring oss på 08-698 90 60
eller så ringer vi upp dig