Barn i
Sverige

VI GER BARN I SVERIGE
EN TRYGG BARNDOM
PÅ LIKA VILLKOR

Alla barn i vårt land har rätt att få en trygg uppväxt. Inget barn i Sverige ska leva i otrygghet och utanförskap. Vi ger stöd och skydd till barn som har det tufft och pratar med beslutsfattare för att samhället ska ta sitt ansvar. Vi gör vad som krävs här och nu för en ljusare framtid – för att alla barn i Sverige ska växa upp på lika villkor.

Vi ger barn i Sverige möjlighet att växa upp på lika villkor

Oavsett bakgrund eller uppväxtmiljö ska alla barn ha samma möjlighet att delta i samhället. Men många barn i Sverige växer upp under mycket ojämlika förhållanden. Det gör vi på Rädda Barnen vårt yttersta för att ändra på, här och nu – för framtiden.

Vi ger barn som flytt till Sverige en bra start i sitt nya land

För barn som varit på flykt ska Sverige vara en nystart, en plats för trygghet och hopp om framtiden. Men många möts av svåra utmaningar, med otrygg bostadssituation, långa väntetider och orimliga krav. Därför arbetar vi för att barn ska få ett bra mottagande och bli inkluderade i vårt samhälle.

Vi skyddar barn i Sverige mot våld och övergrepp

Mycket tyder på att de barn som utsätts för våld och sexuella övergrepp, lider i det tysta och upplever att de lagar och rättigheter som finns, inte gäller dem. Vi på Rädda Barnen kämpar här och nu för att alla barn i Sverige ska få växa upp utan att bli utsatta för våld och övergrepp.

Vi ger stöd och råd

Här har vi samlat stöd som finns att få och vår kunskap om barn för dig som är ung, förälder eller jobbar med barn. Våra råd är framtagna av Rädda Barnens barnexperter och barnpsykologer.

Investera i framtiden med oss!

Det stöd vi får från företag till våra insatser för barn i Sverige är avgörande för barns framtid.

Tillsammans arbetar vi för att skapa en ljusare framtid för barnen, och för att uppnå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Ni får ett kommunikationspaket så att ni kan berätta om den skillnad ni är med och bidrar till, samt en årlig resultatuppföljning utifrån de insatser som ni har varit med och möjliggjort.

 

Bli hållbarhetspartner

Detta partnerskap passar företag som vill utveckla sitt arbete inom social hållbarhet och bidra till en hållbar framtid för barn. Ni väljer ett fokusområde som ligger extra nära hjärtat, och stöttar samtidigt de mål i Agenda 2030 som är mest relevanta för ert företag.

Detta får du som partner

För ert stöd får ni ett kommunikationspaket, så att ni kan berätta om de insatser som ni är med och möjliggör. I kommunikationspaketet ingår:

  • Förslag på text till er hållbarhetsredovisning
  • Förslag på inlägg till era sociala kanaler så att ni kan berätta om vårt samarbete
  • Bilder från fokusområdet
  • Rädda Barnens samarbetslogotyp
  • Citat från vår generalsekreterare
  • Boilerplate om Rädda Barnen

Varje år får ni dessutom en resultatuppföljning som innehåller:

  • Berättelse från barns verklighet, med tillhörande bild
  • Rapportering om genomförda insatser och hur de svarar upp mot målen i Agenda 2030

Vill du veta mer?
Ring oss på 08-698 92 70
eller så ringer vi upp dig