Barn i
katastrofer

VI HJÄLPER OCH SKYDDAR BARN
I KRIG OCH KATASTROFER

Alla barn har rätt till hjälp i krig och katastrofer. Barn ska aldrig lämnas ensamma utan skydd när deras liv och vardag slås i spillror. Vi är snabbt på plats och ger livräddande sjukvård, skyddar ensamma barn, återförenar familjer och startar tillfälliga skolor. Och vi stannar så länge barnen behöver oss. Vi gör vad som krävs här och nu för en ljusare framtid – för att barns säkerhet är en självklarhet.

Vi jobbar mot klockan för att rädda barns liv

De flesta liv förloras under en katastrofs första dagar, och barnen är särskilt utsatta. Vi är blixtsnabbt på plats med livräddande sjukvård och ser till att barnen och deras familjer får mat, rent vatten och tak över huvudet.

Vi skyddar barn som lever farligt mitt i kaoset

Kaotiska katastrofområden är en extremt farlig och osäker miljö för barn. Vi gör vårt yttersta för att ge dem trygghet, stabilitet och hjälp att hitta borttappade föräldrar.

Vi startar tillfälliga skolor för barn i krisområden

Sönderbombade skolor, förstörda läromedel, försvunna lärare och en riskfylld skolväg är vardag för barn i krig och katastrofområden. De riskerar att få ett långt avbrott i sin utbildning och hinner glömma vad de lärt sig. Ju längre ett barn är utan undervisning, desto större är risken att han eller hon inte kommer tillbaka till skolbänken alls. För att krig och katastrofer inte ska få förstöra barns skolgång och framtidsutsikter så sätter vi upp tillfälliga skolor där de behövs.

Aktuella katastrofer

Varje år slås miljoner barns liv i spillror i humanitära kriser som krig och naturkatastrofer. Här kan du läsa mer om våra insatser i aktuella katastrofer.

Investera i framtiden med oss!

Det stöd vi får från företag till våra insatser inom katastrof är livsavgörande.

Tillsammans arbetar vi för att skapa en ljusare framtid för barn, och för att uppnå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Ni får ett kommunikationspaket så att ni kan berätta om den skillnad ni är med och bidrar till, samt en årlig resultatuppföljning utifrån de insatser som ni har varit med och möjliggjort.

 

Bli hållbarhetspartner

Detta partnerskap passar företag som vill utveckla sitt arbete inom social hållbarhet och bidra till en hållbar framtid för barn. Ni väljer ett fokusområde som ligger extra nära hjärtat, och stöttar samtidigt de mål i Agenda 2030 som är mest relevanta för ert företag.

Detta får du som partner

För ert stöd får ni ett kommunikationspaket, så att ni kan berätta om de insatser som ni är med och möjliggör. I kommunikationspaketet ingår:

  • Förslag på text till er hållbarhetsredovisning
  • Förslag på inlägg till era sociala kanaler så att ni kan berätta om vårt samarbete
  • Bilder från fokusområdet
  • Rädda Barnens samarbetslogotyp
  • Citat från vår generalsekreterare
  • Boilerplate om Rädda Barnen

Varje år får ni dessutom en resultatuppföljning som innehåller:

  • Berättelse från barns verklighet, med tillhörande bild
  • Rapportering om genomförda insatser och hur de svarar upp mot målen i Agenda 2030

Vill du veta mer?
Ring oss på 08-698 92 70
eller så ringer vi upp dig