Barn i
katastrofer

SKYDDA BARN SOM
BEFINNER SIG I AKUT NÖD

Under krig, katastrofer och flykt drabbas barnen värst. Risken är stor att de utsätts för våld och övergrepp eller att de kommer ifrån sin familj. På längre sikt innebär utebliven utbildning ytterligare barriärer i ett barns utveckling och sämre förutsättningar för framtiden. Vårt katastrofarbete riktar sig mot barn i de allra mest sårbara situationerna, och handlar om att rädda liv och att ge trygghet och skydd från faror.

Krig och katastrofer

Vid krig och naturkatastrofer är barnen särskilt utsatta. Hela deras tillvaro har raserats och vardagens villkor är satta ur spel. Risken är stor att de utsätts för våld och övergrepp eller att de kommer ifrån sin familj i det kaos som uppstår vid en hastigt påtvingad flykt. I väpnade konflikter finns också risk att barn blir rekryterade som barnsoldater eller blir offer för människohandel.

Barn på flykt

65 miljoner människor är på flykt i världen, och över hälften av dessa är barn. Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt som idag. Konflikter i Syrien, Somalia, Eritrea, Mali och många andra länder tvingar stora befolkningsgrupper från sina hem. Merparten av dem stannar i sina hemländer eller i det direkta närområdet. Men en del söker sig till Europa över Medelhavet med hjälp av rent livsfarliga och odugliga båtar. Bara under 2016 rapporterades 5 143 dödsfall, och i snitt drunknade två barn om dagen i sin kamp att nå tryggheten.

Brist på utbildning

I konflikthärdar och naturkatastrofer världen över blir barn berövade sina grundläggande rättigheter, vilket skapar ytterligare barriärer i deras utveckling. Utbildning under pågående katastrof handlar om att säkerställa att barn får möjligheten att utvecklas och lära sig nya saker oavsett vilka de är, var de bor eller vad som händer runt omkring dem. Utbildning bidrar till barns känsla av värdighet, samtidigt som skolan kan vara en plats där de kan känna sig trygga och få stöd från vuxna.

Våra insatser

Vi arbetar inom en rad program för att skydda och stötta barn i katastrof och konflikter. Våra insatser fokuserar på de allra mest utsatta barnen, och handlar om att rädda liv och att ge trygghet och skydd från de faror som uppstår i en katastrof. Totalt under 2016 har Rädda Barnen globalt utfört 129 katastrofinsatser i 60 olika länder. Vi har nått över 9 miljoner människor varav 5,3 miljoner barn.

Vi delar ut mat, tält, vinterkläder, babykläder, stöd till gravida kvinnor och mödrar som befinner sig på flykt med små bebisar. Genom att etablera barnvänliga platser kan barn leka, finna trygghet och delta i aktiviteter som hjälper dem att för en stund glömma stress och psykisk påfrestning. Vi stöttar barn som befinner sig på flykt utan vuxen, och hjälper dem finna skydd och komma i kontakt med lokala myndigheter. Vi ser till att barn, så snart det är möjligt, kan återgå till skolan.

Hjälp oss nå fler barn

Vårt katastrofarbete riktar sig mot barn i de allra mest sårbara situationerna. Det stöd vi får från företag är livsavgörande, och ger oss möjlighet att med ökade resurser rädda fler barns liv. Tillsammans räddar vi barns liv världen över och uppnår samtidigt flera av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

För ert stöd får ni ett kommunikationspaket, så att ni kan kommunicera ert stöd till oss, samt en årlig resultatuppföljning utifrån de insatser som ni har varit med och möjliggjort.

Bli hållbarhetspartner

Detta partnerskap passar företag som vill utveckla sitt hållbarhetsarbete inom social hållbarhet, eller som nyligen börjat hållbarhetsrapportera. Ni väljer ett fokusområde som ligger extra nära hjärtat, och stöttar samtidigt de mål i Agenda 2030 som är mest relevanta för ert företag.

Detta får du som partner

För ert stöd får ni ett kommunikationspaket, så att ni kan berätta om de insatser som ni är med och möjliggör. I kommunikationspaketet ingår:

  • Förslag på inlägg till era sociala kanaler så att ni kan berätta om vårt samarbete
  • Bilder från fokusområdet
  • Rädda Barnens samarbetslogotyp
  • Citat från vår generalsekreterare
  • Boilerplate om Rädda Barnen

Varje år får ni dessutom en resultatuppföljning som innehåller:

  • Förslag på text till er hållbarhetsredovisning
  • Förslag på inlägg till era sociala kanaler så att ni kan berätta om vad vi uppnår tillsammans
  • Berättelse från barns verklighet, med tillhörande bild
  • Rapportering om genomförda insatser och hur de svarar upp mot målen i Agenda 2030

Katastrofberedskap
för barn i Filippinerna med
stöd från PostkodLotteriet

Filippinerna är ett av de länder som gång på gång drabbas av naturkatastrofer, och detta påverkar barnens skolgång och trygghet. Med stöd från PostkodLotteriet och deras kunder arbetar Rädda Barnen med katastrofberedskap i 20 skolor runt om i landet, där skolbarn framförallt i ekonomiskt utsatta områden utbildas i barns rättigheter och säkerhetsåtgärder. Hittills har över 200 ungdomsledare utbildats, över 400 barn deltagit i aktiviteter och även 59 lärare och föräldrar utbildats i trygghetsfrågor. Genom att öka barnens och skolornas kunskaper och förmåga att hantera riskerna vid naturkatastrofer ökar chanserna att utbildningen är tryggad även under naturkatastrofer.

Vill du veta mer?
Ring oss på 08-698 90 60
eller så ringer vi upp dig