Tillsammans kan vi
nå de globala målen

 • Jorden

  ÖKA FARTEN PÅ ERT
  HÅLLBARHETSARBETE

  Genom ett resultatfokuserat samarbete med Rädda Barnen kan ni öka farten på ert hållbarhetsarbete. Ni väljer ett fokusområde som ligger extra nära hjärtat, och stöttar samtidigt de mål i Agenda 2030 som är mest relevanta för ert företag.
 • En pojke som springer

  UPPNÅ MÄTBARA
  RESULTAT FÖR BARN

  Vi rapporterar våra insatser utifrån målen i Agenda 2030. Som partner får ni ett kommunikationspaket och en årlig resultatuppföljning som gör det enkelt att kommunicera vårt samarbete och följa resan mot målen i Agenda 2030.
 • Rädda Barnen packar leksaker

  ENGAGERA MEDARBETARE
  OCH KUNDER

  Skapa engagemang bland medarbetare och kunder genom att kommunicera vårt samarbete internt och externt. Vi kan även ge inspirerande föreläsningar för era medarbetare, arrangera insamlingstävlingar och på andra sätt involvera flera i att skapa en bättre värld för barn.

Detta får du som partner

För ert stöd får ni ett kommunikationspaket, så att ni kan berätta om de insatser som ni är med och möjliggör. I kommunikationspaketet ingår:

 • Förslag på inlägg till era sociala kanaler så att ni kan berätta om vårt samarbete
 • Bilder från fokusområdet
 • Rädda Barnens samarbetslogotyp
 • Citat från vår generalsekreterare
 • Boilerplate om Rädda Barnen

Varje år får ni dessutom en resultatuppföljning som innehåller:

 • Förslag på text till er hållbarhetsredovisning
 • Förslag på inlägg till era sociala kanaler så att ni kan berätta om vad vi uppnår tillsammans
 • Berättelse från barns verklighet, med tillhörande bild
 • Rapportering om genomförda insatser och hur de svarar upp mot målen i Agenda 2030

Vill du veta mer?
Ring oss på 08-698 90 60
eller så ringer vi upp dig